Lanatosid C

Lanatosid C, glikozyd naparstnicy wełnistej (Lanatosid G Polfa, Cedilanid f-my Sandoz) jest bezpiecznym i niemniej ważnym lekiem nasercowym niż strofantyna. Leczenie niewydolności krążenia można rozpocząć od podawania strofantyny przez 1 do 3 dni, po czym przejść na lanatozyd C.

Lanatozyd G łączy w sobie bardziej trwale działanie naparstnicy z silnym działaniem strofantyny na kurczliwość mięśnia serca. Pod wpływem tego leku czynność serca ulega nieznacznemu zwolnieniu, tony serca stają się głośniejsze, w zapisie elcg poprawia się woltaż załamków, skraca się odstęp QT, odcinki ST stają się miseczkowato zagłębione. Zmiany odcinka ST występują w tych odprowadzeniach, w których załamki R są skierowane ku górze.

Znaczniejsze zwolnienie akcji serca (u niemowląt poniżej 100, a u dziecka w wieku szkolnym poniżej 80 na minutę) nakazuje liczyć się z przedawkowaniem leku. Charakterystycznym objawem działania toksycznego naparstnicy jest zjawienie się skurczów dodatkowych, najczęściej w postaci bigeminii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>