Ilość wysięku

„płaszczowego”. Polega on na stopniowym i przejściowym przemieszczeniu odcinka S-T i odwróceniu załamka T. Obecność zaś dużej ilości płynu będącego dobrym przewodnikiem elektryczności wywołuje jakby krótkie spięcie, wskutek czego woltaż załamków obniża się (ryc. 114).

Ilość wysięku zwykle jest nieznaczna i pod wpływem leczenia płyn w osierdziu szybko ulega resorpcji. Objawy niewydolności krążenia znamienne dla pancarditis rheumatica rzadziej występują w przebiegu pierwszego rzutu choroby reumatycznej, jeśli zajęte są tylko dwie lub tylko jedna warstwa serca. Są one natomiast bardzo częstym objawem u dziecka w każdym z następnych rzutów choroby reumatycznej, jeśli już poprzedni rzut doprowadził do wady serca.

Rumień obrączkowy Leinera. Jest to objaw patognomoniczny dla choroby reumatycznej, świadczy przy tym niezbicie o czynnym procesie reumatycznym w sercu. Występuje zwykle w pierwszych dniach choroby, rzadko później, jako wyraz obostrzenia sprawy chorobowej. Jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Wykwity rumienia obrączkowego są to bladoróżowe, nieregularne pierścienie, występujące na skórze tułowia, brzucha i kończyn. Nie wywołują swędzenia. Trwają zwykle kilka do kilkunastu godzin. Ginąc, pierścienie tworzą jakby łuki lub półkola.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>