Hipoteza odczynu uczuleniowego

Jaki antygen paciorkowca jest zaangażowany w procesie reumatycznym, nie jest dotychczas wiadomo. Fakt, że spośród osobników, którzy przebyli zakażenie paciorkowcowe, tylko około 3t0/& ulega chorobie reumatycznej, wskazuje na znaczenie właściwości osobniczych ustroju w powstawaniu tej choroby.

Hipoteza odczynu uczuleniowego na przebyte zakażenie tłumaczyłaby, dlaczego proces reumatyczny występuje zwykle po pewnym czasie po przebytym zakażeniu. Wiele przemawia za tym, że ten odczyn ma charakter autoagresji, tj. że pod wpływem zakażenia paciorkowcem uszkodzona tkanka nabiera cech antygenowych, a tworzące się autoantygeny prowadzą do powstania autoprzeciwciał skierowanych przeciwko tkankom własnym gospodarza. Być może, że zgodnie z teorią Selyego zakłócona czynność kory nadnerczy ma również znaczenie w powstawaniu choroby reumatycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>