HIPERSPLENIZM

W przypadkach powiększenia śledziony może dojść do stanu hipersplenizmu, to jest do stanu, w którym występuje nadmierne niszczenie w śledzionie erytrocytów, płytek i granulocytów przy jednoczesnym żywym wytwarzaniu prekursorów tych układów w szpiku.

Zespól Bantiego. W przebiegu tego zespołu występuje nadciśnienie w układzie żyły wrotnej, dochodzi do splenomegalii i hipersplenizmu. Wzmożone ciśnienie w układzie żyły wrotnej może zależeć od obecności tzw. bloku pozawątrobowego lub bloku we- wnątrzwątrobowego.

Blok pozawątrobowy może być spowodowany upośledzoną, drożnością, żył układu wrotnego (nieprawidłowości budowy anatomicznej żył, obecność zakrzepów w następstwie np. zapalenia pępka u noworodka, ropne zmiany zapalne w jamie brzusznej itp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>