Hemoglobinopatie

Hemoglobinopatie są to niedokrwistości uwarunkowane obecnością nieprawidłowych hemoglobin (np. hemoglobiny S – warunkującej występowanie niedokrwistości sierpowatej) lub przetrwaniem hemoglobiny płodowej poza okres niemowlęcy (warunkującej występowanie niedokrwistości śródziemnomorskiej – talassemii).

W naszej szerokości geograficznej hemoglobinopatie występują bardzo rzadko częściej rozpoznaje się ten typ niedokrwistości u ludzi rasy czarnej i u zamieszkałych na wybrzeżach Morza Śródziemnego.

Nieprawidłowości globiny dziedziczą się jako cecha dominująca nie związana z płcią. U osobników heterozygotycznych przebieg choroby może być bardzo łagodny, u homozygotycznych jest bardzo ciężki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>