Hemoglobina noworodka

Hemoglobina noworodka zawiera 45-90% hemoglobiny płodowej. W ciągu pierwszego roku życia hemoglobina płodowa ustępuje stopniowo miejsca hemoglobinie typu dorosłych w ciągu pierwszego roku życia poziom hemoglobiny płodowej spada do 1,5-2%, po czwartym roku życia poniżej 1%. W pewnych stanach chorobowych stwierdzono przetrwanie hemoglobiny płodowej. Odsetek hemoglobiny typu dorosłych jest w pewnym stopniu miarą dojrzałości ustroju.

Krwinki czerwone. Konieczność przystosowania się noworodka do nowych warunków życia oraz olbrzymia dynamika rozwoju młodego organizmu wpływa na zmienność obrazu krwi dziecka. Liczba krwinek czerwonych u noworodka tuż po urodzeniu jest wysoka, wynosi ponad 5 000 000 w 1 mm3, w pierwszej ddbie jeszcze wzrasta, po czym stopniowo’ spada do końca trzeciego miesiąca życia. Od tego okresu obserwuje się stopniowy wzrost liczby’ erytrocytów. Liczba retykulocytów, wynosząca 2-6’% w pierwszym dniu życia, stopniowo spada ‚do wartości charakterystycznych dla późniejszych okresów życia, to jest do 0,5-1,5%. Poziom hemoglobiny wynoszący przy urodzeniu około 17 g°/o również spada do około 11 g% AV końcu trzeciego miesiąca życia, a następnie stopniowa wzrasta.

Krwinki biaie. Całkowita liczba krwinek białych przy urodzeniu jest bardzo wysoka, waha się w granicach od 9000 do 38 000 w mm3. Pod’koniec pierwszego tygodnia życia spada do około 12 000, w ‚końcu pierwszego roku życia do około 9000, w końcu czwaitego roku życia do około 8000, następnie stopniowo dalej aż do dwudziestego pierwszego roku życia, kiedy to osiąga przeciętną wartość około 7000 w mm3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>