Hemofilie – krwawiączld

We wszystkich skazach krwotocznych należących do tej grupy stwierdza się. przedłużony czas krzepnięcia. Hemofilia A jest to skaza krwotoczna spowodowana zaburzeniem biosyntezy czynnika VIII, czyli globuliny antyhemofilowej (AHG). Zaburzenie to zależy od defektu genetycznego związanego z chromosomem płciowym X. Na hemofilię chorują mężczyźni, a przenoszą ją kobiety. Nosicielki hemofilii mogą mieć obniżony poziom czynnika VIII, niektóre z nich mogą mieć subtelnie wyrażone objawy skazy krwotocznej.

Możliwości dziedziczenia hemofilii są następujące: 1) Gdy chory jest ojciec, a matka zdrowa, wszystkie córki są nosicielkami, a wszyscy synowie zdrowi.

-2) Gdy matka jest nosicielką, a ojciec jest zdrowy, połowa potomstwa płci żeńskiej przenosi hemofilię, a połowa potomstwa płci męskiej choruje na hemofilię.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>