HEMATOPOEZA PŁODOWA

Wytwarzanie komórek krwi zaczyna się od drugiego tygodnia życia płodowego. Rozwój komórek krwi w życiu płodowym można podzielić na kilka okresów.

W pierwszym, mezoblastycznym czyli żółtkowym okresie powstają, wysepki krwiotwórcze złożone z niezróżnicowanych komórek macierzystych. Z nich rozwijają się śródbłonki naczyń krwionośnych i właściwe komórki krwi -• duże, owalne posiadające jądro z jąderkami – przypominające megaloblasty.

” W drugim okresie, tzw. wątrobowy m, zaczynającym się od połowy drugiego miesiąca życia płodowego, komórki krwi powstają głównie w wątrobie, a od czwartego miesiąca życia płodowego częściowo także w śledzionie i grasicy. W okresie tym powstają komórki o mniejszej średnicy odpowiadające erytrobla- stom i granulocytom oraz trombocyty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>