GOŚCIEC PRZEWLEKŁY POSTĘPUJĄCY

Gościec przewlekły postępujący jest chorobą rzadko występującą w wieku dzie-cięcym. Charakteryzuje się symetrycznymi zmianami drobnych stawów w postaci ich obrzmienia i bolesności, a następnie zesztywnienia i przykurczy. Wraz ze zmianami wr stawach występują zaniki mięśni. Najczęściej zajęte są stawy paliczkowe, śródręcznopalcowe, stawy nadgarstka i śródstopia. Rzadziej sprawa chorobowa zaczyna się od jednego lub dwu dużych stawów. Często występują ponad występami kostnymi guzki podskórne wielkości groszku i większe (takie same guzki widuje się również i w innych chorobach tkanki łącznej).

Przebieg choroby jest przewlekły z obostrzeniami i remisjami. Początek choroby zwykle stopniowy i podstępny, rzadko bywa ostry. Imitować wtedy może chorobę reumatyczną. Choroba nie jest nieuleczalna. Wyleczenie może nastąpić w okresie, w którym nie doszło do zniekształceń.

W późniejszej, natomiast fazie choroby, z obecnością trwałych zniekształceń, choroba ma zwykle postępujący, złośliwy przćbieg, doprowadzając do charłactwa i śmierci wskutek dołączających się zakażeń. W tych ciężkich przypadkach stwierdza się często amyloidozę narządów. Proces chorobowy nie toczy się w sitawie, lecz raczej w torebce stawu i otaczającej ją tkance. W złośliwych, postępujących postaciach gośćca dochodzi do zniszczenia chrząstki stawu i zwężenia szpary stawowej, co uwidacznia się w obrazie rtg. Gościec przewlekły postępujący jest, jak wszystkie choroby tkanki łącznej, chorobą ogólnoustrojową. Nigdy jednak nie stwierdza się zmian w zastawkach serca, częste są natomiast zmiany mięśniowe serca bądź też osierdzia z następowymi zrostami’.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>