Etiologia gośćca przewlekłego

Specjalną odmianę gośćca przewlekłego postępującego stanowią przypadki tej choroby u dzieci w wieku od 2 do 4 lat, o niepomyślnym przebiegu, z wy- soką gorączką utrzymującą się miesiącami, powiększeniem węzłów chłonnych i śledziony oraz ze znacznymi obrzękami zajętych stawów (ryc. 119). Jest to tzw. zespół Stiłła. W początkowym okresie choroby zespół Stilla jest często mylnie interpretowany, jako posocznica.

Etiologia gośćca przewlekłego nie jest znana. Czynnikiem wywołującym chorobę jest, być może, antygen wytworzony w ustroju osobnika predysponowanego do tej choroby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>