Etapy hemostazy

Pierwszy etap hemostazy, tzw. he mostaza pierwotna polega na zatkaniu światła krwawiącego naczynia przez korek płytkowy. Hemo- stazę pierwotną aktywuje ATP uwolniony z tkanek przy ich uszkodzeniu. Korek płytkowy powstaje dzięki adhezji płytek do włókien kolagenu :w miejscu zra-. nienia i agregacji płytek. Następnie w korku tym zachodzą przemiany strukturalne i metaboliczne (tzw. lepka przemiana płytek) prowadzące do przekształcenia go w jednolitą, nieprzepuszczalną masę. W czasie tego procesu uwalnia się z płytek do środowiska otaczającego ADP, serotonina, histamina oraz czynnik płytkowy 3 i 4.

Prawidłowy przebieg agregacji zależy od zawartości kolagenu w ścianie naczyń krwionośnych, ATP i ADP w płytkach, od prawidłowego wytwarzania się trombiriy oraz zawartości jonów Ca2+ w środowisku.

W warunkach patologicznych agregację płytek mogą wywołać: kompleks an- tygen-przeciwciało, streptokinaza, jad żmii. Rola płytek w procesie hemostazy polega nie tylko na wytworzeniu korka za-tykającego światło naczynia, lecz także na uwolnieniu płytkowych czynników he- mostatycznych i zaadsorbowanych na powierzchni czynników osoczowych oraz na uwolnieniu substancji kurczących naczynia (serotonina, adrenalina, noradrenalina) .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>