EPIDEMIOLOGIA

Choroba reumatyczna jest chorobą sezonową, której największa częstość przypada na miesiące późnej jesieni i zimy w miesiącach późnej wiosny i lata występuje najrzadziej. Klimat umiarkowany z większą częstością zakażeń paciorkowcowych, gorsze warunki ekonomiczno-społeczne, a więc gorsze odżywianie, zatłoczone mieszkania, brak witaminy C w pożywieniu stanowią czynniki usposabiające do zakażeń paciorkowcowych, a tym samym i do choroby reumatycznej.

Choroba reumatyczna jest rzadkością u dzieci poniżej lat 3, rzadką u dzieci poniżej lat 5, największa zaś częstość zachorowań przypada na wiek od 6 do 10 lat częstość ta dochodzi do szczytu u dzieci w wieku 8 – 10 lat, zmniejsza się u dzieci starszych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>