Dzieci z koarktacją

Krzywa ekg wskazuje na przerost lub na przeciążenie lewej komory. Rozpoznanie w przypadkach nie powikłanych innymi wadami nie nastręcza trudności. Decyduje podwyższenie ciśnienia na kończynach górnych przy braku tętna na dolnych oraz objawy przerostu lewej komory, o różnym nasileniu.

Dzieci z koarktacją aorty mogą być całymi latami niepotrzebnie leczone na nadciśnienie tętnicze. Pomyłka taka jest możliwa, jeżeli zapomina się o badaniu tętna i ciśnienia krwi na kończynach dolnych. Dokładne rozpoznanie jest trudniejsze u niemowląt, u których często przewód tętniczy nie ulega samoczynnemu zamknięciu. Jeżeli odchodzi on z aorty ponad zwężeniem (koarktacja podprze- wodowa), to rozwija się szybko nadciśnienie płucne, a do objawów przetrwałego przewodu tętniczego dołącza się nieco obniżone ciśnienie na kończynach dolnych. Przewód tętniczy odchodzący poniżej zwężenia (koarktacja nadprze- wodowa) powoduje zwiększone ukrwienie płuc, natomiast ciśnienie na kończynach dolnych może być prawidłowe, gdyż komora prawa spełnia dla kończyn dolnych rolę lewej komory. Ważnym objawem diagnostycznym jest wtedy duża zależność amplitudy tętna na tętnicy udowej od oddechu.

Leczenie zwężenia cieśni tętnicy głównej jest wyłącznie chirurgiczne, a wiek najodpowiedniejszy do zabiegu wynosi od 6 do 15 lat życia, chociaż w przypadkach grożących niewydolnością krążenia lub nadciśnieniem płucnym zabieg powinien być wykonany już w okresie niemowlęcym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>