Drugi etap hemostazy

Drugi etap hemostazy, tzw. hemostaza wtórna. W tym etapie następuje umacnianie korka płytkowego nitkami włóknika, które wytwarzają się w przebiegu właściwego procesu krzepnięcia krwi.

Proces krzepnięcia polega na łańcuchowej, „kaskadowej.” reakcji uczynniania poszczególnych czynników krzepnięcia, które są prekursorami enzymów proteo-litycznych o wąskiej swoistości działania.

Kaskadowa reakcja krzepnięcia krwi rozpoczyna się aktywacją czynnika XII i XI przez zetknięcie z różnymi powierzchniami nie będącymi śródbłonkiem naczyniowym. Następnie dochodzi do aktywacji czynnika IX i VIII, który z kolei aktywuje czynnik X. W ten sposób powstaje tromboplastyna osoczowa. Miarą aktywności tromboplastyny osoczowej jest czas krzepnięcia krwi i osocza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>