Dojrzewanie erytrocytów

Prawidłową synteza hemoglobiny i dojrzewanie erytrocytów wymagają odpowiednich aminokwasów, białek, witamin B, szczególnie pirydoksyny, rybofla- winy, witaminy B12, kwasu foliowego i składników kwasu nukleinowego – ty- miny i tymidyny. Na powstawanie erytrocytów wpływa również tyreoidyna, która ułatwia łączenie się żelaza z protoporfiryną oraz kobalt, który hamuje enzymy utleniające i powoduje hipoksję tkanek stanowiącą bodziec do wytwarzania ery- tropoetyn.

Prawidłowo dojrzewająca krwinka czerwona przechodzi przez następujące fazy: proerytroblast, erytroblast zasadochłonny, erytroblast polichromatyczny (zawierający już hemoglobinę), erytroblast ortochromatyczny, retykulocyt (pierwsza bezjądrzasta forma krwinki czerwonej i ostatnia w szeregu dojrzewania erytro- cyta zdolna do syntetyzowania hemoglobiny), wreszcie dojrzała krwinka czerwona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>