Diamox

Di amok s (Diamox, Acetazolamide) jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, wskutek czego nie dochodzi na terenie nerek do wchłaniania zwrotnego dwuwęglanów, w moczu zaś zwiększa się zawartość sodu i innych kationów. Stosuje się go doustnie w ilości 5 do 10 mg/kg wagi na dobę, w kilku równych dawkach. Ujemną cechą diamoksu jest to, że może prowadzić do powstania kwasicy hiperchloremicznej. Z tego względu można diamoks stosować na ‚przemian z preparatami rtęci.

Obecnie chętnie korzysta się z leków saluretycznycli, które działając moczopędnie prowadzą do zwiększonego wydalania sodu i chloru w równych ilościach, nie grożą więc zachwianiem równowagi kwasowo-zasadowej. Dzięki silnemu działaniu moczopędnemu mogą jednak wywołać zubożenie ustroju w potas, stąd wskazanie do jednoczesnego podawania chlorku potasowego w roztworze 10%, w ilości 10 do 20 ml na dobę. Przedstawicielami tej grupy leków są: chlorotia- zyd (Diuril), hydrochlorotiazyd (Esidrex), hygroton, cyclopentiazyd (Navi- drex) i inne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>