CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WRODZONYCH WAD SERCA I NACZYŃ

Wadami wrodzonymi serca i naczyń nazywamy powstałe w życiu śródmacicz- nym lub w jakiś czas j>o urodzeniu nieprawidłowości budowy poszczególnych części serca i naczyń. Wady te są już najczęściej całkowicie wykształcone u noworodków, podlegają jednak w ciągu miesięcy a nawet lat dalszym zmianom, w związku z przystosowywaniem się układu krążenia do zmienionych warunków hemodynamicznych.

U małych dzieci i jeszcze w wieku przedszkolnym wady wrodzone serca występują częściej niż wady nabyte. Stwierdza się je przeciętnie w 3 do 9 przypadkach na 1000 noworodków, u dzieci zaś w wieku 10 lat liczba wad wrodzonych serca wynosi już tylko .1 : 1000, gdyż część takich dzieci ginie wcześniej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>