CHOROBA REUMATYCZNA

Choroba reumatyczna jest to choroba wieku dziecięcego powstająca jako wyraz nieprawidłowego odczynu ustroju na przebyte zakażenie beta-paciorkowcem hemolizującym grupy A i charakteryzująca się skłonnością do przelotnego zajęcia stawów i do często nieodwracalnego lub nawet śmiertelnego uszkodzenia serca. Słusznie więc wyraził się o tej chorobie Lassegue, że .„liże stawy, lecz kąsa serce”. Cechuje ją również skłonność do nawrotów.

Choroba reumatyczna jest chorobą społeczną, zarówno ze względu na jej znaczne rozpowszechnienie, jak również ze względu na jej następstwa.

W pierwszej połowie XIX wieku we Francji Bouillaud, a w Rosji Sokolski niezależnie od siebie stwierdzili, że choroba reumatyczna uszkadza serca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>