Choroba może przebiegać jako:

Choroba może przebiegać jako: 1. Małopłytkowość samoistna ostra – choroba Werlhoffa. 2. Małopłytkowość samoistna przewlekła •- choroba Franka. Pierwsza z tych dwóch postaci małoplytkowości występuje najczęściej u dzieci. Choroba zaczyna się nagle ciężką skazą krwotoczną, objawy jej trwają 1 do 2 tygodni. W ciągu następnych dni objawy skazy krwotocznej stopniowo ustępują. Liczba płytek może być obniżona przez długi jeszcze czas, często nawet do pół roku, jednak w tym okresie obserwuje się stopniową normalizację wyników badań laboratoryjnych. W wielu przypadkach następuje samowyleczenie. Czasem choroba ma charakter nawracający, czasem także może przejść w postać przewlekłą.

Druga postać małoplytkowości -• przewlekła dotyczy głównie dorosłych, szczególnie kobiet, może jednak występować i u dzieci, a zwłaszcza u dziewcząt w okresie pokwitania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>