Choroba ma przebieg postępujący

Choroba ma przebieg postępujący, kończy się zwykle niepomyślnie. Bóle i przykurcze mięśni mogą prowadzić do błędnego rozpoznania gośćca przewlekłego postępującego jednak nie ma znamiennego dla tej ostatniej choroby obrzmienia stawów paliczkowych i stawów nadgarstka. W gośćcu przewlekłym postępującym zaniki skóry nie są przy tym tak wybitne, jak w zapaleniu skórno-mięśnio- wym.

W zapaleniu skórno-mięśniowym nie ma swoistych odczynów diagnostycznych. Zwiększona jest wskutek rozpadu mięśni ilość kreatyny w moczu, we krwi wysokie jest miano aldolazy i trans- aminaz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>