Choroba hemolityczna noworodków w odnośnym rozdziale.

Niedokrwistość hemolityczna spowodowana obecnością autoprzeciwciał. Ten typ niedokrwistości hemolitycznej występuje wtedy, kiedy przeciwciała są wytwarzane przez chorego i skierowane przeciw jego własnym krwinkom czerwonym. Niedokrwistości takie dzielą się na samoistne (przyczyna powstania przeciwciał przeciwkrwinkowych nie jest znana) i objawowe, rozwijające się w przebiegu chorób bakteryjnych i wirusowych, kolagenoz, chorób nowotworowych i innych.

Choroba może wystąpić w każdym wieku, a przebieg jej może być ostry, przewlekły lub nawracający. Poza opisanymi na wstępie objawami zespołu hemolitycznego stwierdza się u chorych dodatni bezpośredni odczyn Coombsa świadczący o obecności ciepłych lub zimnych przeciwiał we krwi. Liczba płytek jest najczęściej prawidłowy, lecz może być obniżona. Spadek liczby płytek w takich przypadkach tłumaczy się mechanizmami immunologicznymi.

Leczniczo stosuje się przetaczania krwi, glikokortykosterydy, w niektórych przypadkach leki immunosupresyjne, niekiedy splenektomię.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>