CAŁKOWITE PRZEŁOŻENIE ŻYŁ PŁUCNYCH

Całkowite przełożenie żył płucnych jest ciężką wadą, w której wszystkie żyły płucne przesyłają krew do prawego przedsionka za pośrednictwem żyły próżnej górnej, zatoki wieńcowej lub nawet żyły wrotnej. Czas życia dziecka zależy od współistniejącego ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, umożliwiającego dostawanie się krwi utlenowanej do dużego krążenia. Od czasu wprowadzenia krążenia pozaustrojowego uzyskano ograniczone możliwości leczenia chirurgicznego tej wady.

UBYTEK W PRZEGRODZIE MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ. Otwór owalny ulega zamknięciu do 2 tygodnia życia w 80% przypadków. Utrzymywanie się otwartego otworu owalnego zwykle nie pociąga za sobą większych zaburzeń hemodynamicznych ze względu na małe rozmiary i małą różnicę ciśnień w obu przedsionkach. Wskutek tego istnieje możliwość tylko jednokierunkowego przecieku – z prawego przedsionka do lewego. Przeciek ten może odbywać się jedynie przy nagłym wzroście ciśnienia w prawym sercu, jak np. podczas silnego płaczu lub zanoszenia się dziecka oraz przy stałym nadciśnieniu w zwężeniu tętnicy płucnej lub w zespole płucno-sercowym.

Wadami wrodzonymi we właściwym znaczeniu są ubytki w górnej części przegrody międzyprzedsionkowej (osłium secundum) lub w dolnej części przegrody, tuż przy zastawce trójdzielnej (ostium primum). Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej stanowi około 15% wad wrodzonych serca u dzieci, które przeżyły okres niemowlęctwa. Średnica ubytku wynosi przeciętnie 3 cm, najmniejszy zaś ubytek dający objawy kliniczne ma średnicę około 1 cm. W krańcowej postaci ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej może łączyć się z jednym lub dwoma otworami zastawek przedsionkowo-komorowych, tak że w rezultacie wszystkie 4 jamy serca mogą tworzyć jeden wspólny kanał przedsionkowo-komo- rowy (canalis atriouentricularis communis).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>