Blok wewnątrzwątrobowy

Blok wewnątrzwątrobowy może być spowodowany marskością wątroby o różnej etiologii. Objawy kliniczne. W następstwie nadciśnienia w układzie żyły wrotnej wytwarza się krążenie oboczne, powstają żylaki przełyku, żołądka i jelit. Często dochodzi do groźnych krwotoków z przewodu pokarmowego objawiających się krwawymi wymiotami i obecnością zmienionej lub świeżej krwi w stolcach. W miarę trwania choroby powiększa się śledziona, następnie wątroba, narastają objawy marskości wątroby, dochodzi do wodobrzusza. Choroba ma przebieg długotrwały.

Leczenie polega na operacyjnym wytwarzaniu zespoleń między żyłami układu wrotnego i żyłami krążenia dużego. W miejscu przerwania ciągłości naczynia krwionośnego powstaje czop he- m o statyczny. Składa się on z płytek krwi, nitek fibryny, leukocytów i erytrocytów. Zakrzep jest to twór powstający na wewnętrznej powierzchni ściany naczyniowej po jej uszkodzeniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>