BIAŁACZKA

Białaczka jest schorzeniem występującym zwykle u dzieci powyżej pierwszego roku życia, najczęściej w wieku od 2 do 5 lat. Opisywano także nieliczne przypadki białaczki wrodzonej, ujawniającej się w wieku niemowlęcym. W przebiegu białaczki dochodzi do nowotworowego przekształcenia tkanki krwiotwórczej, charakteryzującego się niekontrolowanym rozrostem prekursorów komórek układu białokrwinkowego z tendencją do rozplemu tych komórek w narządach.

Etiologia białaczki nie jest dotąd znana. Z koncepcji etiologicznych białaczek na uwagę zasługują: 1) teoria wirusowa, 2) teoria, według której białaczki są uwarunkowane zmianami struktury genetycznej komórki i 3) teoria autoimmunizacji.

Z różnorodnych czynników wyzwalających białaczkę na uwagę zasługują promienie jonizujące (np. rentgenowskie i radioizotopów), benzen, barwniki anilinowe, fenacetyna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>