Białaczka szpikowa przewlekła

Objawy kliniczne. Przewlekła białaczka szpikowa u dzieci ma przebieg krótko- lub długotrwały. Początek choroby jest zazwyczaj mało uchwytny. Często pierwszym objawem choroby jest powiększenie śledziony. i wątroby.-Objawy skazy krwotocznej występują rzadko. Liczba krwinek białych jest duża lüb bar- dzo duża, do kilkuset tysięcy w mm3. W przeciwieństwie do monotonnego obrazu krwi i szpiku w białaczce ostrej — w przewlekłej obraz jest zróżnicowany, znajduje się dużo komórek układu granulocytów na wszystkich kolejnych szczeblach ich rozwoju. Charakterystyczna dla białaczki przewlekłej jest obecność leukocytów zasadochłonnych w rozmazach krwi. Zawartość fosfatazy alkalicznej w leukocytach obojętnochłonnych jest obniżona.

Leczenie. Białaczki przewlekłe leczy się myleranem (busulfanem) w dawce 0, 06 mg/kg/dobę i naświetlaniami promieniami rtg. Pod wpływem leczenia obraz krwi i szpiku normalizuje się, w końcowych stadiach choroby przebieg jest taki sam, jak w białaczce ostrej mieloblastycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>