Białaczka ostra

Objawy kliniczne ostrej białaczki zależą od nadmiernego i gwałtownego rozrostu i rozpadu tkanki białaczkowej. Ten nadmierny metabolizm wyraża się podniesioną ciepłotą ciała, ogólnym osłabieniem i apatią. Nadmierny rozrost tkanki białaczkowej w szpiku prowadzi do zahamowania prawidłowej erytro-, granulocyto- i trombocytopoezy. Wyrazem tych zmian w szpiku jest stopniowo lub gwałtownie narastająca bladość oraz występowanie objawów skazy krwotocznej w postaci wybroczyn i wylewów krwawych w skórze i śluzówkach oraz w postaci krwawień z nosa i śluzówek jamy ustnej. Czasem dochodzi do’ występowania zmian martwiczych w śluzówce jamy ustnej. Dzieci są mało odporne na zakażenia.

Często najwcześniejszym objawem ostrej białaczki jest powiększenie węzłów chłonnych szyjnych i podżuchwowych. Śledziona jest zazwyczaj powiększona, powiększona jest również wątroba. Nacieki białaczkowe mogą pojawiać się we wszystkich niemal narządach, dając zależnie od umiejscowienia różne objawy kliniczne. W obrazach rtg kości długich często widać poprzeczne prążki w okolicach przynasad, rzadziej rozległe zmiany osteoporotyczne kośćca, zgrubienia i nawarstwienia okostnej (ryc. 124).

Badaniami laboratoryjnymi można wykazać niedokrwistość normobarwliwą lub nadbarwliwą, małopłytkowość, granulocytopenię oraz obecność’ niedojrzałych kminek białych w rozmazach. Krwinki te stanowić mogą nawet 100%. Znajdowane komórki są często podobne do limfocytów i jako limfocyty bywają błędnie określane przez osoby mało doświadczone. Ogólna liczba krwinek białych może być różna. W przeważającej liczbie przypadków jest niska i wynosi od 2000 do 3000 w mm3, czasem bywa prawidłowa, może też być podwyższona do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy. Odczyn opadania krwinek jest wybitnie przyspieszony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>