Badanie angiokardiograficzne

Badanie angiokardiograficzne ma duże znaczenie w diagnostyce przedopera- cyjnej, gdyż pozwala na ustalenie liczby i rodzaju zwężeń, ujawniając niezbędne dla chirurgów szczegóły anatomiczne. Jeśli zwężenie tętnicy płucnej występuje razem z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej, to kierunek przecieka między przedsionkami zależy od stopnia zwężenia.

W przypadkach dużego zwężenia ciśnienie w prawym sercu staje się wyższe niż w lewym, co powoduje przepływ krwi z prawego przedsionka do lewego, wywołując sinicę. W ten sposób powstaje pełny zespół objawów trójki Fallota. Małe i nie powikłane innymi wadami zwężenie tętnicy płucnej rokuje pomyślnie, zapewniając chorym pełny okres przeżycia. Zwężenie znacznego stopnia może szybko doprowadzić do niewydolności krążenia z powodu przeciążenia prawej komory.

Leczenie operacyjne daje dość dobre wyniki, jeżeli zastosowane jest przed wystąpieniem objawów znacznego przeciążenia prawej komory lub niewydolności krążenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>