Badaniami krwi można wykazać limfopenię

Badaniami krwi można wykazać limfopenię z leukocytozą obojętnochłonną, eozynofilią i nieznaczną monocytozą. Opadanie krwinek jest wybitnie przyspieszone. W zmienionych chorobowo węzłach chłonnych wykrywa się komórki Sternberga.

Leczniczo w początkowych okresach choroby można próbować operacyjnego usunięcia wężłów, jeśli zmiany są zlokalizowane. Częściej jednak zmienione cho-robowo węzły naświetla się promieniami rtg, a ogólnie stosuje się leki cytostatyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>