Badania krwi

Badania krwi. Badania krwi wykazują obniżenie poziomu hemoglobiny, he- matokrytu i wskaźnika barwnego. Wartości średniej objętości krwinek (MCV) kształtują się poniżej 80 M-3, średniego stężenia hemoglobiny w krwinkach (MCHG) poniżej 30%, średniej wagi hemoglobiny w krwince poniżej 27 pg. W rozmazach krwi obwodowej stwierdza się mikrocytozę, niedobarwliwość krwinek, anizocytozę (różna wielkość) i poikilocytozę (różnoksztaltność).

W rozmazach szpiku obserwuje się wzrost odsetka młodych komórek – erytro- blastów i objawy zahamowania dojrzewania na wczesnym szczeblu rozwoju ery- troblastów.

W surowicy krwi stwierdza się obniżenie poziomu żelaza, podwyższenie zdolności wiązania żelaza przez surowicę, obniżenie współczynnika wysycenia, podwyższenie poziomu miedzi, podwyższenie poziomu wolnych protoporfiryn w erytrocytach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>