Aspiryna

Aspiryna stosowana jest zwykle tylko w okresie kończącego się rzutu choroby reumatycznej, jednocześnie ze zmniejszaniem dawek enkortonu. Pełna jej dawka wynosi 0,1 g/kg/24 godz., jednak stosuje ją się wtedy w ilościach stanowiących Va -1!3 część pełnej dawki. Aspiryna nie jest pozbawiona działań ubocznych, które u dzieci wrażliwych na nią mogą wystąpić nawet bez przekroczenia pełnej dawki. Są one następujące: 1) pobudzenie ośrodka oddechowego wywołujące przyspieszenie oddechu i alkalemię oraz rozwijająca się wkrótce w następstwie ketozy kwasica, 2) owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, 3) skaza krwotoczna, 4) uszkodzenie czynności wątroby biorącej udział w procesie zobojętniania związków salicylowych oraz uszkodzenie nerek, 5) niszczenie witaminy G.

Leczenie pląsawicy nie różni się w zasadzie od leczenia innych postaci choroby reumatycznej. U chorych bez odczynu ze strony innych narządów Stosuje się leczenie giikokoitykosterydami w ciągu 2–3 tygodni. Jako lek uspokajający — chlorpromazyna (largaktyl) jest lekiem z wyboru, gdyż -w krótkim czasie zmniejsza niepokój ruchowy dziecka. Dawka przeciętna wynosi 2 mg/kg/24 godz. Leczenie przewlekłych ognisk zakażenia obowiązuje lekarza zarówno w ostrym, jak i w przewlekłym stadium choroby. Polega ono na okresowej kontroli narządów, które mogą być siedzibą ognisk zakażenia, jak: nos z zatokami bocznymi, gardło, zęby – z zastosowaniem w razie potrzeby odpowiedniego leczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>