ANATOMIA PATOLOGICZNA

Zmiany chorobowe w przebiegu rzutu choroby reumatycznej rozgrywają się w tkance łącznej całego ustroju, zwłaszcza w sąsiedztwie naczyń. W ‚tkance łącznej serca proces reumatyczny odznacza się największym nasileniem i często nieodwracalnością zmian.

W zależności od umiejscowienia sprawy przeważają albo procesy wysiękowe, albo wytwórcze i bliznowaciejące. Procesy wysiękowe są znamienne dla ‚błon surowiczych, jak opluć-

Centralną część guzka na, osierdzie, błony maziowe stawów. W tkance łącznej mięśnia serca oprócz odczynu wysiękowego tworzą się ogniska zwyrodnienia i martwicy włóknikowatej, powstają nacieki komórkowe, następnie zaś albo sprawa kończy się resorpcją, albo powstaniem zmian włóknistych. Poza tym w tkance łącznej mięśnia serca powstają swoiste dla choroby reumatycznej mikroskopowe twory guzkowate. Od badaczy, którym medycyna zawdzięcza współczesny stan wiedzy o nich, noszą one nazwę guzków Aschoffa-Geipla-Tałałajewa.

Centralną część guzka stanowi martwica, otoczona wieńcem komórek olbrzymich z jednym lub kilkoma wielokształtnymi jądrami, obwód zaś składa się z limfo- i granulocytów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>