Acetylodigitoksyna

Lanatozyd C podaje się początkowo dożylnie przez kilka dni pod kontrolą tętna. W razie utrzymywania się objawów niewydolności krążenia po kilku dniach przerwy ponawia się wstrzykiwanie dożylne, po czym w razie wyraźniejszej poprawy przechodzi się do stosowania doustnego. Przewlekłe podawanie leków z grupy naparstnicy wymaga stosowania soli potasu. Przeciwwskazane jest natomiast jednoczesne stosowanie soli wapnia (dawkowanie lanatozydu C — tabela 10).

Acetylodigitoksyna (Acylanid Sandoz) ze względu na silne hamowanie przewodzenia bodźców rzadko jest stosowana w niewydolności krążenia pochodzenia reumatycznego. Wskazaniem natomiast do stosowania tego leku jest przewlekła niewydolność krążenia z migotaniem przedsionków, częstoskurcz napadowy po- nadkomorowy oraz wady wrodzone serca z niewydolnością krążenia i znacznym przyśpieszeniem tętna (dawkowanie acetylocligitoksyny tabela 10).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>